[Vesper] [Under dagen] [Completorium]

4/23/2014 , onsdag vecka 1 påsk, onsdag vecka 1 påsk

Laudes

Invitatorium:

- Herre, öppna mina läppar,
- så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Välj en av följande psalmer:
Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24

Antifoner:
[Kristus är uppstånden och har upplyst sitt folk, som han friköpt med sitt blod. Halleluja. Ps63:2-9]

[Vår Frälsare har uppstått ur graven. Låt oss prisa och upphöja vår Gud, halleluja. Till Dan b34-65b, 33]

[Halleluja, Herren är uppstånden, så som han sade, halleluja. Ps149:]

Läsning:
Romarbrevet 6:8 När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. 10 När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. 11 Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Benedictus:
[ Förstår ni så lite, är ni så tröga att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Halleluja.]

Bön inför den kommande dagen:
(Här kan egna böner infogas..).
Resp: Du som vann seger över döden, fräls oss, milde Herre Gud.

[Fader vår]

Slutbön:
Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens uppståndelse, låt oss i denna högtid se en glimt av himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

sök annat datum