[Vesper] [Under dagen] [Completorium]

4/16/2014 , onsdag stilla veckan, onsdag stilla veckan

Laudes

Invitatorium:

- Herre, öppna mina läppar,
- så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus är försoningen för våra synder. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer:
Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24

Antifoner:
[På min nöds dag söker jag Herren och sträcker ut mina händer mot honom. Ps77:]

[När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att vi också skall leva med honom. 1Sam 2:1-10]

[Kristus Jesus har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Ps 97]

Läsning:
Jesaja 50:5 När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd, drog mig inte undan. 6 Jag lät dem prygla min rygg och slita mig i skägget, jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig. 7 Herren Gud hjälper mig, därför känner jag inte skymfen, därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta, jag vet att jag inte blir sviken. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Herre, du har friköpt oss +med ditt blod. -Människor av alla stammar och språk och länder och folk, +

Benedictus:
[ Blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, renar våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden.]

Bön inför den kommande dagen:
(Här kan egna böner infogas..).
Resp: Herre, förbarma dig.

[Fader vår]

Slutbön:
Gud, du som lät din ende Son ta på sig korsets tyngd för att befria oss från ovännens makt, låt oss med alla dina tjänare nå fram till uppståndelsen. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

sök annat datum