KATOLSKT FÖNSTER - DIN PORT TILL DEN KATOLSKA VÄRLDEN - en tjänst från Isidor Nätverk och Data


Hem
kalender
katolsk tro
evangelisation
andliga texter
helande
liturgi
liv, etik
diskutera
personliga hemsidor
resurser
arkiv
kontakt

Katekes, teologi, filosofi

 Katolsk tro

- Bengt Malmgren -

Tron är ingenting vi människor hittat på, utan en gåva, en skatt att förvalta. Trons skatt förmedlas till oss genom kyrkans levande tradition, varav det nedskrivna ordet i Bibeln är en viktig del. 

Men tron får substans först i mötet med individuella personer och mänskliga kulturer som tar emot den och omsätter den i konkret liv. På så sätt utvecklas kyrkans erfarenhet och förståelse av sin egen tro genom tiderna.

I centrum står Kristus som är det människoblivna Guds-ordet. I ord formulerade tros-satser (dogmer) är inte det primära, och tron får inte urarta till intellektuell exercis.

 Kristus själv lämnade inte ett enda skrivet ord efter sig, det berättas att han en gång skrev i sanden. Först kommer vad kyrkan gör, drefter kommer vad kyrkan säger. Teologiska dogmer får ses som förtydliganden och preciseringar av trosinnehållet, men trons fullhet kan aldrig fångas in i enbart ord, utan det är liv och liturgi.

Kyrkans primära handling är att säga ja till Kristus och att handla utifrån tron på honom. Kyrkan är en gemenskap som är fortsättningen på den gemenskap av lärjungar som Jesus samlade kring sig under sitt jordeliv. 

Centrum är den eukaristi-firande församlingen. Liturgin, gudstjänstfirandet är tecknet på omvändelsen till Kristus och Kristi fortsatta närvaro i världen. 

Men liturgi utan ett inre samband med livet i vardagen bland medmnniskor där de kristna förmedlar och ger vidare kärlekens liv som de fått ta emot blir meningslös. Som kristna lever vi i världen men inte av världen.

Teologi och dogmatiska formuleringar av trons innehåll är ett sätt för kyrkan att i efterhand formulera vad hon gör. Det bidrar också till att bevara trons skatt åt kommande släkten och hålla rågången klar mellan den kristna tron och olika irrläror, heresier som i alla tider sökt infiltrera tron.

I högerspalten finns länkar till resurser på internet som systematiskt beskriver katolsk tro.


 KPN  
Katolska pedagogiska nämnden, Stockholms stift

Fråga prästen 
Fader Daniel Adner, frågelåda. Allt eftersom frågorna i olika ämnen kommer in och besvaras uppstår en allt mer omfattande databank om katolsk tro.

Katolska kyrkans katekes (ny, på svenska)

Catechism of the Catholic Church  
Katolska världskatekesen, omfattande standardverk, engelsk text

Katolska dokument (catholic net) 
 Katolska dokument (EWTN) 
Länksamlingar till katolska dokument, encyklikor, Andra Vatikankonciliet, kyrkofäderna mm

Kyrkofädernas skrifter

Catholic Answers Engelsk kateketisk site

Biblical evidence for Catholicism 
Engelskspråkig site sammanställd av Dave Armstrong  som innehåller mycket rikhaltigt material och länkar, tematiskt uppdelat efter olika ämnesområden.

www.katolik.nu
Systematiskt om katolsk tro.

 

----------------

Teologi:

Tidskriften Signum

Newmaninstitutet - katolskt institut för teologi, filosofi, kultur.


Katolskt - ortodoxt, några länkar:

Gemensam deklaration, Påven Johannes Paulus II & Patriarken Bartholomeus I - 29 juni 1995

Orientale Lumen - The Light of the East av  Påven Johannes Paulus II

Slavorum Apostoli - The Apostles of the Slavs (till minne av S Cyrillus and  S Methodius) av  Påven Johannes Paulus II

A Concilio Constantinopolitano I - Apostoliskt brev med anledning av 1600-års jubileet av det förswta konciliet i Konstantinopel  av  Påven Johannes Paulus II

The Primacy of the Successor of Peter in the Mystery of the Church - av kardinal Joseph Ratzinger

Orthodox and Catholics - an excerpt from Louis Bouyer's The Church of God

The Nicean-Constantinopolitan Creed - an excerpt from Vladimir Soloviev's Russia and the Universal Church