KATOLSKT FÖNSTER - DIN PORT TILL DEN KATOLSKA VÄRLDEN - en tjänst från Isidor Nätverk och Data


Hem
kalender
katolsk tro
evangelisation
andliga texter
helande
liturgi
liv, etik
diskutera
personliga hemsidor
resurser
arkiv

Läkedom, helande

 Kyrkans helande uppdrag

Referat av föredrag av Lillemor Hallin vid konferens i Uppsala 2002:

- Jesus kom ju till jorden för att återupprätta Gudsriket. Att bota människor som var sjuka till kropp och själ var hans audio-visuella hjälpmedel! Men han gjorde det av kärlek - han greps av medlidande när han såg nöd och sorg.

Jesus sände ju också ut lärjungarna att själva undervisa, predika och bota sjuka. Men det var först efter pingstundret som de förvandlades från svaga och tvehågsna, till hela och starka förkunnare. Bland de första kristna var det självklart att alla hade helandets gåva. .......
Det är vår uppgift i dag att återknyta till den allra första traditionen, Vi är alla kallade att förmedla helandets gåva. Och ingen kan skylla på att man har för liten tro: den behöver inte vara större än senapskornet. Vi behöver bara be - sedan gör Jesus resten!

Marias uppgift är ju att föra människor till Kristus. Hon är kyrkans urbild, den första lärjungen. Hon för Jesu helande verk vidare. Ingen evangelist har fört så många människor till tro och helande som hon!

Kyrkan har tillgång till läkedom. Lillemor talar om kyrkans fyra vägar till helande: den karitativa, den sakramentala, den karismatiska och den andlig - medicinska.

- Den karitativa vägen är grundläggande. Där kärlek och vänskap finns läggs en grund för helandet. Den andligt medicinska är också en viktig väg där man förenar medicinsk vård med förbön. I England finns redan många "healing homes" där man arbetar med detta.


- I sakramenten är Jesus själv närvarande med sin helande kraft. Redan i dopet finns en enorm läkedom.

- Sedan 1973 har Lillemor själv varit verksam med förbön för sjuka. Lillemor och hennes vänner startade bönegrupper i ekumenisk anda, bedrev undervisning. De anslöt sig till den ekumeniska själavårdsrörelse som i dag kallas "Helhet genom Kristus". En rörelse vars främsta uppgift är att utbilda ledare i förbönssamtal.

- Vi är alla kallade till att be för helande, så som man gjorde i den tidiga kyrkan. Att några får bli specialister tror jag är Guds nödlösning tills den dagen kommer! Den allra enklaste bön om läkedom vid ett sjukbesök sår ett frö - och Gud är verksam om vi bara går enkelt bland de sjuka i bön. Sen kan vi koppla av, för Jesus gör arbetet! Lillemor betonar att  vi inte alltid kan hoppas på ett kroppsligt tillfrisknande. Men att det själsliga kan vara väl så viktigt.
- En gång besökte jag moder Teresa med en grupp. Någon frågade: "alla dessa döende som får en värdig död hos er - är det några av dem som blir helade?" Moder Teresa log och såg på oss med sin genomträngande blick: "Ja, femtio procent blir helade till livet. De andra femtio procenten dör helade".

(källa: AKKS nyhetsbrev jan 2003)


Bok av Lillemor Hallin: Läkedom i Kristus. Kr 200.-
Jesus botade sjuka och gav läkedom för hela människan. Idag, när behovet av läkedom bara tycks öka vill Lillemor Hallin visa hur man går i Jesu fotspår i vår tid. I denna bok delar hon sina erfarenheter och insikter om hur Gud helar på många sätt och på olika livsområden: Helande genom medvandrares hjälp. Läkedom genom medicin och bön. Helande genom sakramenten. Läkedom genom den helige Andes tilltal och gåvor. Lidande och helande. Boken kom ut våren 2003. Beställning av boken genom AKKS