KATOLSKT FÖNSTER - DIN PORT TILL DEN KATOLSKA VÄRLDEN - en tjänst från Isidor Nätverk och Data


 

 

Da Vinci-koden, fakta-bakgrund

 

 
Da Vinci koden har blivit en bästsäljare och när den nu kommer som film i maj kommer den än mer att finnas i mångas medvetande. Som fiktion kan boken ha ett underhållningsvärde, problemet ligger i att den på ett högst oärligt sätt ger sken av att röra sig på gränslandet mellan fiktion och fakta och gör anspråk på att beskriva någon slags historisk verklighet. Detta är ett mycket fult sätt att exploatera intresset för personen Jesus för helt kommersiella syften.

Skrönor om Jesus har funnits och spritts i alla tider, på 70-talet spreds en historia i svenska medier att Jesus överlevt korsfästelsen och begravts i Kashmir. Kristendomen lär överleva även denna gång, och snarare än att känna sig hotad är det en möjlighet för Kyrkan att fånga upp det stora intresset för Jesus i syfte att föra ut sitt budskap.

Påståenden helt utan förankring i historieforskningen

I bokens början sägs: ”Alla beskrivningar av konstverk, arkitektoniska verk, dokument och hemliga ritualer i romanen överensstämmer med verkligheten.” Detta är inte sant. Att Leonardo da Vinci dolde hemliga meddelanden i sina konstverk är  inte belagt. Framställningen av den kristna historien är grovt osaklig. Katolska kyrkan påstås vara en uppfinning av kejsar Konstantin på 300-talet för att skaffa honom mera makt. Ingen trodde på Jesu gudomlighet, men kejsaren tvingade igenom läran på kyrkomötet i Nicaea. Av de 80 olika evangelierna som cirkulerade vid den här tiden lät Konstantin förstöra alla utom de fyra vi känner som passade hans intressen. Det påstås att Jesus och Maria Magdalena hade varit gifta eller  hade barn tillsammans. Denna "sanning" gjorde Kyrkan allt för att undertrycka, och man har sökt att systematiskt mörda dem som velat lägga fram den verkliga sanningen. Detta är inget annat än ett obeskrivligt nonsens och strider mot all historisk forskning.

Prieuré de Sion en bluff

Varifrån har Dan Brown då fått allt detta?

Som källor till alla påståenden anges hänvisningar till handskrifter i Bibliothèque nationale i Paris och till det mystiska Prieuré de Sion. Detta är ett falsarium, Paul Smith och Robert Richardson är två personer som har forskat i detta och avslöjat bedrägeriet.

Upphovet är ett påhitt av en excentrisk fransman, Pierre Plantard (1920–2000). Han närde sedan barndomen drömmar om att vara av kunglig börd. År 1956 bildade Plantard den första Prieuré de Sion, ett slags sällskapsorden som upplöstes redan följande år.

I slutet av 1950-talet kom Plantard i kontakt med Noël Corbu, som var arvinge efter den katolske prästen Bérenger Saunière i Rennes-le-Château i Sydfrankrike. Han hade skaffat sig en större förmögenhet, troligen insamlad genom att läsa betalda mässor i kommersiell skala. Det låter osannolikt för en nutida katolik men förekom i 1880-talets Frankrike. Prästen blev avstängd från sitt ämbete. Men det spred sig allt vildare rykten om hur han hade blivit så förmögen.

Tillsammans med Corbu skapade Plantard myten om en fantastisk skatt som skulle finnas dold på platsen. Tanken utkristalliserades att ”skatten” bestod av pergamentshandskrifter som visade att merovingerna härstammade från Jesus och Maria Magdalena. Vatikanen sägs ha betalat Saunière enorma summor för att han skulle hålla tyst om saken. Dokumenten skall han ha hittat i en ihålig visigotisk pelare i sin kyrka. Pelaren finns numera på ett museum. Den är inte visigotisk och är inte ihålig.

1967 startade Plantard Prieuré de Sion på nytt med ett större program: Plantard ansåg sig härstamma från merovingerna och därmed från Jesus, och sällskapets syfte var att insätta honom på Frankrikes tron. Han fick hjälp av en mytoman, Philippe de Chérisey, som förklarade att Prieuré de Sion hade existerat i obruten följd sedan senmedeltiden. Han gjorde en lista över dess stormästare, där man  finner namn som Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy och Jean Cocteau.

Tillsammans med Plantard skrev de Chérisey ordens ”hemliga dokument”, som deponerades i Bibliothèque nationale, så att man kunde använda detta som argument för deras äkthet. Han bifogade också två pergamentblad med egenhändig text, men när handskriftsforskare avslöjade förfalskningen förklarade Plantard att de bara var kopior – originalen fanns någon annanstans.

Plantard drog sig tillbaka 1984 men gjorde 1989 ett sista försök att blåsa liv i Prieuré de Sion. Han kom nu med en ny förklaring att orden hade grundats i Rennes-le-Château år 1681. I samband med en rättegång gjorde polisen husundersökning hos Plantard och fann alla papper som avslöjade hans roll som fransk tronpretendent. Han drog sig därefter tillbaka för gott.

Källor:

Per Beskow: Bakom Da Vinci koden (artikel i Signum)

http://www.robertmprice.mindvendor.com/dvhoax.htm

http://www.catholic.com/library/cracking_da_vinci_code.asp

 

 
 

bengt malmgren 2006-03-20