1900-2000:

  • Vatikanens troskongregation stärks.

  • Efter ryska revolutionen försvåras kyrkans situation i Ryssland. Kyrkan förföljs i kommunistländerna.

  • Andra Vatikankonciliet (1961-65) förnyar Katolska kyrkan. Evangelisationen får en ny plattform.

  • Katolska karismatiska förnyelsen börjar 1967. Rörelsen betonar evangelisation.

  • Paulus VI´s encyklika Evangelii Nuntiandi: Västerlandet behöver re-evangeliseras.

  • Evangelisation 2000

Första
Föregående
Nästa
Sista

Index

Bild 16 av 18