1700-1800:

  • Upplysningsfilosofin i Europa exkluderar tron.

  • Franska Revolutionen försöker avskaffa kristendomen.

  • I Syd-Amerika hjälper jesuiterna Indianerna att bygga samhälls-gemenskaper.

Första
Föregående
Nästa
Sista

Index

Bild 14 av 18