1500-1600:

  • Den protestantiska reformationen delar kyrkan i Europa.

  • Amerika upptäcks. Tusentals katolska missionärer sänds till de nya länderna, bland dem Franciskaner, dominikaner, Jesuiter och Karmeliter.

  • Jesuiter evangeliserar i Asien (Francis Xavier)

  • Mission i Afrika (Kongo)

Första
Föregående
Nästa
Sista

Index

Bild 13 av 18