1300-1400:

  • Olika former av dekadens försvagar kyrkan. Schismen mellan öst och väst. Påvarna flyttar till Avignon.

  • John Wycliff (England) och John Hus (Tjeckien) utmanar kyrkans auktoritet.

  • Behövligt förnyelsearbete i kyrkan genom lekmanna-evangelister bl.a. Knutna till Franciskan- och Dominikan-ordnarna.

  • Raymond Lull grundar en skola för evangelister bland muslimer.

  • Mission i Kina och Mongoliet fortsätter.

Första
Föregående
Nästa
Sista

Index

Bild 11 av 18