KATOLSKT FÖNSTER - DIN PORT TILL DEN KATOLSKA VÄRLDEN - en tjänst från Isidor Nätverk och Data


Apostlarna:

  • Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er och ni skall vittna om mig…ända till jordens yttersta gräns. (Apg1:8)

  • …och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. (Apg2:41)

Första
Föregående
Nästa
Sista

Index

Bild 2 av 19