Evangelisationens historia

1999-05-24

Klicka här för att starta

Innehållsförteckning

Missionsbefallningen:
Apostlarna:
De första århundradena:
300-talet
400-600
700-900
900-talet
1000-talet
1100-talet
1200-talet
1300-talet
1400-talet
1500-talet
1600-talet
1700-talet
1800-talet
1900-talet
Om Evangeliets Förkunnelse i Dagens Värld - Påven Paul VI´s encyklika från 1975
slut

Författare: Bengt Malmgren